BC ROBAD

Badminton voor iedereen

Bestuur

Het bestuur

Het bestuur zorgt er voor dat de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om de badmintonsport te kunnen beoefenen in orde zijn. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding in handen en ontwikkelt nieuw beleid.
Een keer per jaar legt zij verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.
Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en een aantal leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.
Leden zijn de voorzitters van de technische commissie, jeugd commissie en één of meer algemene leden.
De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen samen het dagelijkse bestuurHet Bestuur

Voorzitter: Theo Vleeskens

Secretaris: Lia Roovers

Penningmeester: Roland van Oosterbosch

Competietieleider: Lia Roovers

Redactie: Sandra de Rooy

Zoeken

Volg Robad op Facebook

We mogen weer

Vanaf deze week 07-06-2021 mogen ook weer de Senioren dubbelen en zijn jullie van harte welkom.

Let op de Corona maatregelen gelden nog wel voor buiten de baan.

 

 

 

Sponsors