BC ROBAD

Badminton voor iedereen

Bestuur

Het bestuur

Het bestuur zorgt er voor dat de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om de badmintonsport te kunnen beoefenen in orde zijn. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding in handen en ontwikkelt nieuw beleid.
Een keer per jaar legt zij verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.
Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en een aantal leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.
Leden zijn de voorzitters van de technische commissie, jeugd commissie en één of meer algemene leden.
De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen samen het dagelijkse bestuurHet Bestuur

Voorzitter: Theo Vleeskens

Secretaris: Lia Roovers

Penningmeester: Roland van Oosterbosch

Technische Commissie: Dolf Roovers

Jeugd Commissie: Carolien van Beers

Competietieleider: Milan de Bruijn

Technische Commissie:

Dolf Roovers

Robin Bakx

Jeugd Comissie:

Carolien van Beers

Redactie:

Karin Franken

Sandra de Rooij

Carolien van Beers

Zoeken

Volg Robad op Facebook

CORONA PROTOCOLLEN

Tot en met 19 Januari 2021 GEEN Badminton!

ALGEMEEN:

Landelijke protocollen opgesteld door Badminton Nederland

 https://www.badminton.nl/overzicht-berichtgeving-badminton-en-corona

VRIJ SPELEN EN TRAININGEN:

Locatie: Metsj point – De stok 12 – Roosendaal

Protocol Vrij spelen en trainingen Metsj Point

Looproute sporthal Metsj point

Gangbeleid

Registratieformulier

COMPETITIE:

Locatie: Optisport Sportcentrum In de Roos -  Commandobaan 6 – Roosendaal

 Protocol Competitie In de Roos

 

Sponsors