Historie

BC ROBAD

Badminton voor iedereen

Historie

Zonder al te veel ophef wordt Robad, de Roosendaalse badmintonclub,

op 24 oktober 1956 opgericht door onze oprichters de heer Kuipers en de heer Speekenbrink.

Met 10 leden beginnen ze in de gymzaal van de Tarcisius-school in Roosendaal.

Bij de oprichting kent de club twee belangrijke doelen:

- Het beoefenen van het badmintonspel in het bijzonder

- De bevordering van het badmintonspel in het algemeen.

In de beginfase zit het niet altijd mee. In 1958 trekt de Nederlandsche Badminton Bond het lidmaatschap van Robad in omdat Robad volgens de bond niet aan het minimale ledental van 50 kan voldoen. Ondanks dat dit ledental ook in 1959 niet aanwezig is, keert Robad in dat jaar terug bij de bond.

Nadat er in de beginjaren alleen met veren shuttles wordt gespeeld, wordt er als proef in het seizoen 1964 - 1965 voor het eerst met een nylon shuttle gespeeld. De proef verloopt goed en vanaf dat moment speelt iedereen met nylon, behalve de spelers in de l bondscompetitie. Het merk van de shuttles was toen Carlton en vele jaren later, aan het eind van de jaren 80, is overgeschakeld op het merk Yonex.

In 1965 staat er een belangrijke gebeurtenis te wachten voor Robad. Het eerste team promoveert dan uit de Districtklasse naar de landelijke competitie.

Belangrijke namen in die tijd zijn: Clemens Wortel, Marjan Speekenbrink, Carleijn Lazeroms en Jan Nootenboom.

Het volgende belangrijke jaar is 1969. Dan wordt bij het 12,5 jarig jubileum van de club de nieuwe sporthal "De Leede" in gebruik genomen. Intussen bestaat de club dan uit 36 leden.

We maken een sprong naar 1976 als voor de meest constante competitiespeler de Speekenbrinktrofee ingesteld. Deze trofee die is vernoemd naar één van de oprichters, wordt nog steeds ieder jaar uitgereikt.

Het is lang stil rond de club geweest als in 1981 het 25-jarig jubileum wordt gevierd in Het Koetshuis. Robad is echter in stilte gegroeid, want er zijn dan 170 leden, en er is zelfs een wachtlijst van maar liefst 90 personen.

Vooruitstrevendheid staat dan hoog in het vaandel geschreven. Er wordt duidelijk voor stimulatie van de jeugd gekozen en dat legt Robad zeker geen windeieren, want hieruit komen vele bekende topspelers in de regio uit voort.

Cor Roovers en Greet Suijkerbuijk gaan de jeugdafdeling trainen en het midden van de jaren 80 worden er veel titels behaald!

Aan het eind van jaren 80 trekt de gemeente zijn handen af van "De Leede" en neemt Mervo de zaal over. Deze firma maakt de hal gelijk 2-maal zo groot, echter dat leverde voor de badminton geen extra banen op. Het gevolg was wel dat het steeds lastiger werd om in de weekend de competitiewedstrijden te plannen daar de commercieel eigenaar toch ook graag allerlei andere lucratieve activiteiten wilde organiseren. Voor de kwaliteit van de zaal was dat zeker niet bevorderlijk. Ook de sfeer veranderde en werden de huurkosten al snel hoger. Robad sloeg zich er echter goed doorheen en bleef verder groeien. En in de jaren 90 toen de populariteit om badminton te spelen in Nederland afnam, wist Robad zich qua ledental te handhaven. Dat niet alleen er konden ook steeds meer teams in de competitie worden ingeschreven tot zelfs wel 21 teams toe. De hoogste klasse waarin Robad mocht uitkomen was de 2de divisie Bond.

In 1998 wilden de eigenaren van de Mervohal van de sporthal af. Robad startte in samenwerking met de 4 overige badmintonverenigingen in Roosendaal,onderhandelingen met de gemeente en de firma Top-Shot voor de oprichting van een geheel nieuwe hal op een andere plaats. Na lange onderhandelingen besloot de firma Top-Shot een nieuwe hal te gaan bouwen. Daarbij hadden de badminton verenigingen een belangrijke inbreng in de inrichting en indeling van de hal. Nadat Robad nog enkele weken was uitgeweken naar de sporthal in Oud-Gastel kon de vereniging in september 2001 zijn intrek nemen in Sportaccomodatie Top Shot op recreatiepark De Stok in Roosendaal. Dit zal in het vervolg de thuishaven van Robad worden. Zeker vanuit sportief oogpunt een belangrijke vooruitgang.

Later blijkt het allemaal net op tijd, want in de avond van 9 december 2001 gebeurt het ergste wat een club zou kunnen overkomen. Sporthal De Leede staat in brand, en 50 brandweermannen uit Roosendaal en Bergen op Zoom kunnen niet voorkomen dat de houten kap binnen slechts één uur door het vuur verslonden wordt.

De gezellige sfeer van de oude sporthal is dan definitief verdwenen.

Tijdens de perikelen rondom de hal is Robad wel in staat een nieuwe afdeling in het leven te roepen. In 1998 start zij als eerste en enige badminton vereniging in Roosendaal met een senioren-plus afdeling. Al snel telt de afdeling rond de 30 leden, na het eerste succes neemt dit aantal tot 20 af om daarna weer te groeien naar rond de 30.

Na zijn intrek in de nieuwe hal te hebben genomen, krijgt Robad dan wel te maken met de verwachte daling van het aantal leden. Door de slechte ligging van de nieuwe hal haken steeds leden af. In tegenstelling tot verwacht betreft het de senioren leden in plaats van de jeugdleden. Nog steeds blijkt de inspanningen van de jeugdtrainers zijn vruchten af te werpen. Onder anderen de trainers Cor Roovers en Rien de Korte dragen daar hun steentje aan bij.

Hoewel nu dus het ledental terug loopt, blijft Robad het in relatie tot de landelijke tendens het goed doen. Dit is mede te danken aan de grote aantal vrijwilligers die Robad binnen zijn gelederen mocht scharen. Die betrokkenheid van iedereen heeft er voor gezorgd dat Robad nog steeds het motto kan uitdragen "badminton voor iedereen".

In 2006 heeft Robad met diverse feestelijkheden zijn 50 jarig bestaan gevierd. Speciale toernooien voor jeugd en senioren, een familiedag, een disco voor de jeugd en uiteraard een knallend eindfeest

Zoeken

Volg Robad op Facebook

  

"Klik op het SponsorKliks logo om Robad gratis te sponsoren of klik 'hier' voor meer informatie."

06-12-2023 t/m 28-02-2024 "In De Roos"

LET OP vanaf 06-12-2023 spelen de senioren op woensdagen tussen 09:00-22:30 uur in sporthal "In de Roos" te Roosendaal