BC ROBAD

Badminton voor iedereen

Laatse nieuws

QR code

Beste leden,

 

Afgelopen dinsdag werden we opgeschrikt door het bericht tijdens de persconferentie van de regering  dat wij de QR code moeten gaan controleren.

De 2de kamer heeft nog even tegen gesputterd maar dat ging vooral over de buitensport. Dus helaas zijn wij nu genoodzaakt om de QR code te gaan controleren bij iedereen, bezoeker of speler, boven de 18 jaar bij de ingang van de sporthal.

We zijn er niet blij mee want het is weer extra werk en gedoe. Maar we zullen het toch moeten doen want anders kan er weer niet worden gebadmintond en dat zijn we onderhand wel beu.

De controle zal worden gedaan door de aanwezige bestuursleden en wij vragen jullie om begrip en medewerking. Hopelijk wordt deze regel weer snel afgeschaft

TIP! In de hal is er geen wifi. Mocht je geen 4G hebben neem dan een geprinte versie van je QR code mee.

 

Het bestuur

BC Robad

Informatie Airbadminton BC-Robad

Overige informatie:

 

Speeltijden:

Elke dinsdagavond van 20:00u tot 21:30u.  Ook tijdens de zomervakantie.

 

Locatie:

Sportpark Vierhoeven

Nispenseweg 1, Roosendaal

Je treft ons op één van de velden van voetbalvereniging BSC.

 

Registratie:

In tegenstelling tot vorig jaar hoeft er niet meer vooraf gereserveerd te worden. Wel bestaat er nog steeds een registratieplicht. Op locatie is er dan ook een registratieformulier aanwezig.

 

Kosten:

Aan de deelname zijn geen extra kosten verbonden.

 

Afgelasting:

Uiteraard kunnen deze speelavonden alleen doorgang vinden, als het weer dat toelaat. Indien wij beslissen om een speelavond af te gelasten, doen wij dat via email. Houd tot een half uur van tevoren je mailbox in de gaten.

 

Kledingadvies:

Zeker later op de avond kan het frisser worden. Zorg altijd voor een extra laag kleding en trek goed ondersteunende sportschoenen aan. Het gebruik van schoeisel met noppen is niet toegestaan. Draag een lange broek om je te beschermen tegen insectenbeten. Vooral tijdens warme dagen zijn insecten actief in het voorjaar en de zomermaanden.

 

Racket:

AirShuttles zijn iets zwaarder dan gewone shuttles. Ofschoon wij vorig seizoen nagenoeg geen schadelijke gevolgen hiervan hebben ondervonden, adviseren wij toch om niet met je beste racket te komen spelen. Het deelnemen aan AirBadminton is voor eigen risico.

 

Coronamaatregelen:

De wijzigingen van de coronamaatregelen volgen elkaar snel op. Houd je aan de landelijk geldende maatregelen en volg te allen tijde de instructies van de aanwezige begeleiders op.

 

Wij wensen je veel speelplezier en hopen je snel te mogen verwelkomen.

 

Met sportieve groet,

BC-Robad

 

BC Robad update Corona

Beste badmintonners,

Woensdag 24 juni 2020. Minister Rutte kondigde aan dat we weer mogen sporten in de zaal. Eindelijk na meer dan 3 maanden. Maar dan wel onder speciale voorwaarden. En daar verdween de blijdschap. Want die voorwaarden maken dat we toch nog even moeten wachten. Ik zal proberen uit te leggen waarom.
De verdere uitwerking van de voorwaarden wordt aan de gemeentes overgelaten en de gemeente Roosendaal zegt dat we ons moeten houden aan de protocollen van de overkoepelende sportbonden. En verder dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan ligt bij de verzorgende vereniging. Dus lees het bestuur.

De laatste weken waren we al bezig met de uitwerking van de protocollen die er waren voor 1 september. Immers dat was in eerste instantie de datum waarop we ons moesten gaan richten. Op zich waren er toen ook al mogelijkheden per 1 juli maar toen gold nog de 1,5 meter op het veld. En dat is heel ingewikkeld als je wilt dubbelen en mixen. Met daarnaast de overige voorzorgsmaatregelen was dat voor het bestuur geen optie.

Ziet het er nu beter uit dan? Wel wat het spelen betreft. We mogen tijdelijk binnen 1,5 meter van elkaar komen. Maar buiten de baan geldt ten alle tijden die 1,5 meter. Daarnaast dien je gebruik te maken van een inschrijfsysteem en heb je je te houden aan de tijden waarop wordt ingeschreven. Elk half uur even naar het afhangbord is dus ook heel ingewikkeld. Want hoe hou je je dan aan die 1,5 meter. Daar moet dus iets slims voor worden bedacht. Dan de hygiëne. De banen mogen maar door 2 mensen worden opgezet en afgebroken en voor het betreden van een baan dienen alle spelers de handen te desinfecteren. Evenzo als ze er weer vanaf gaan. Ook nylon shuttles dienen gedesinfecteerd te worden. Een gebruikte veren shuttle mag niet meer door ander spelers worden gebruikt. Een paar

 desinfecteerpompjes neerzetten is niet zo’n probleem maar het handhaven is lastiger. Daar heb je dus een coördinator (verplicht) voor nodig die de hele zaak in de gaten houdt. Die coördinator dient er dan gelijk op te letten dat de 1,5 meter wordt gehandhaafd. Ook op de toegangswegen die niet breed genoeg zijn om langs elkaar heen te lopen. Naast dit alles dient de bewegwijzering op orde te zijn en dienen de protocollen bij de spelers bekend te zijn  en zichtbaar aanwezig te zijn

Allemaal best op te lossen maar vraagt wel voorbereidingstijd. Dat zou met een beetje moeite van het bestuur nog net op tijd lukken. Behalve dan het inschrijfsysteem en het afhangbord. Dat vraagt meer tijd, De bond komt pas na 1juli met een inschrijfsysteem. Voor donderdag 2 juli is dat nog niet ingericht voor onze zaal. Misschien wel op 9 juli. De laatste speeldonderdag van dit seizoen. Als bestuur vinden we dat we de verantwoordelijkheid kunnen nemen als alles helder en duidelijk geregeld is. Daarom hebben we besloten om niet alles hals over kop te regelen voor 1 keer. We gaan daarom volgend seizoen wel 2 weken eerder van start. De start van het seizoen voor senioren is op donderdag 13 augustus. Dat biedt de competitiespelers ook de mogelijkheid om meer tijd te nemen om weer fit te zijn voor de nieuwe competitie.
En dan de jeugd. De jeugd lijkt een stuk makkelijker. Hoewel daar naast de bovengenoemde hygiëne maatregelen en de aanwezigheid van een coördinator ook zaken met betrekking tot het halen en brengen door de ouders geregeld moeten worden.

Nu hadden we voor de jeugd bedacht om ze als alternatief kennis te laten maken met Air-badminton. Daarvoor hebben we intussen alles geregeld (details volgen via een aparte mail) en hebben we er ook veel geld en energie (de secretaris vooral) ingestoken. We zouden het zonde vinden om die investering zo over boord te gooien. Daarom gaan we ook nog niet met de jeugd de zaal in zodat we meer tijd hebben om de zaken goed voor te bereiden. Wel bieden we de jeugd het alternatief van Air-badminton op 6 en 13 juli aan. In principe gaan we met de jeugd van 24 augustus weer de zaal in.

We kunnen ons voorstellen dat jullie je hadden verheugd om weer te gaan spelen maar we hopen dat jullie onze keuze om pas te starten als we als bestuur ook daadwerkelijk de verantwoordelijkheid kunnen nemen, respecteren.

 

Voor nu alvast een fijne vakantie. In de vakantie zullen we indien nodig met meer informatie over het nieuwe seizoen komen.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

Start Badmintonseizoen 2020

Vanaf 13 augustus start badmintonseizoen senioren.

 

Eerder dan gebruikelijk start het seizoen voor de senioren al op donderdag 13 augustus. Tijdens de eerste speelavonden (20:00u - 22:30u) is het vrij spelen en is er dus geen training. De trainingen zullen waarschijnlijk hervat worden op 3 september, maar hierover zal je tegen die tijd worden geïnformeerd.

 

Wij hebben diverse maatregelen getroffen om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen spelen. Naast de landelijke maatregelen gelden er voorschriften voor het gebruik van de zaal en de shuttles.

 

Op de banen zelf geldt er voor sporters géén 1,5m regel. Echter buiten de banen is de 1,5m regel nog steeds van kracht. Dit omvat de entree, gangen, sporthal,  kleedkamers, douches, kantine e.d.

 

Even op een rijtje…..

 

Registratie:

Op dit moment geldt er geen reserveringsverplichting maar wel een registratieverplichting. Bij binnenkomst in de zaal dien je jezelf (elke week opnieuw) te registreren. In de bijlage tref je een registratieformulier aan. Vul het formulier bij voorkeur thuis in. Zo voorkomen we wachtrijen in de zaal.

 

Desinfecteren:

Bij het betreden van de zaal en tussen de tijdsblokken door de handen desinfecteren.

 

Zaal:

In de zaal geldt een looproute. Meer informatie hierover tref je aan in de bijlage. Hierop staat ook aangegeven waar je kan registreren, desinfecteren en afhangen.

 

Afhangbord:

Het afhangbord is verplaatst naar de achterzijde van de zaal in verlengde van het middenpad. Hierdoor is 1,5m afstand houden bij het afhangen mogelijk. Hang zelf je pasje af óf bepaal vooraf met wie je wilt spelen en laat één van de spelers de pasjes afhangen.

 

Shuttles:

Per baan één shuttle gebruiken. Deze zijn te vinden bij het afhangbord. Na afloop van het tijdsblok (30 minuten) dient één van de spelers de gebruikte shuttle mee naar voren te nemen en deze te werpen in een daarvoor aangewezen bak. Onbruikbare shuttles gelieve gelijk weg te gooien.

 

Spullen en uitrusten:

Maak gebruik, met inachtneming van voldoende tussenruimte, van de twee lange zijden van de zaal voor het neerleggen van je spullen e.d.  Er zijn stoelen in de zaal aanwezig. Vermijd voor een juiste doorstroming het gebruik van het materialenhok.

 

Entree/gangen:

  • Houd rechts aan
  • Loop achter elkaar met 1,5m tussenruimte
  • Sta niet stil, maar houd de doorgang vrij

 

Kleedkamers/douches:

Er wordt geadviseerd om het gebruik van de kleedkamers en douches te vermijden, ofschoon deze wel toegankelijk zijn.

 

Sporthallen staan onder streng toezicht van gemeentelijke handhavers. BC-Robad wordt verantwoordelijk gehouden voor de opvolging van de maatregelen. In de zaal zal dan ook een corona-coördinator aanwezig zijn. Volg ten alle tijden de instructie(s) van de coördinator op. Alleen door naleving van de regels kunnen we blijven badmintonnen.

 

Tot snel en veel speelplezier.

 

Met sportieve groet,

Bestuur BC-Robad

Bijlage 1 : Registratieformulier (bij voorkeur de stroken thuis invullen) klik hier voor registratieformulier

Bijlage 2 : Looproute sporthal. Klik hier voor looproute

De Beuk

Beste leden,

Vanaf 5 December spelen wij weer voor het eerst in sporthal De Beuk in Oudenbosch. Daar spelen we weer gelijk met HBV. Om ons verblijf daar zo optimaal mogelijk te laten verlopen hebben wij enkele wijzigingen doorgevoerd in het afhangsysteem en de trainingsfrequenties. Ook maken wij graag van de gelegenheid gebruik je te wijzen op een aantal werkzaamheden op de route naar en in de nabijheid van de sporthal.

Periode en speeltijden:

Van 5 December 2019 t/m 13 Februari 2020 zijn wij weer genoodzaakt uit te wijken naar sporthal De Beuk in Oudenbosch. Wij zijn daar welkom om te spelen van 20u:30 tot 22u:30. 

Vanaf 20 Februari kunnen we weer gebruik maken van onze eigen accommodatie in Roosendaal.

Afhangsysteem vrijspelen:

Vorig jaar hebben wij gemerkt dat vooral het eerste uur erg druk bezocht werd en dat veel spelers aan de kant moesten wachten. Dit werd veroorzaakt door het minder aantal beschikbare banen in combinatie met onverminderd geven van trainingen. Het is onvermijdelijk dat je soms een ronde moet wachten voordat je weer kunt spelen, maar we hebben het volgende bedacht om de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

 

  • Het eerste uur spelen we 3 ronden van 20 minuten. ( 20:30 – 20:50  / 20:50 – 21:10  /  21:10 – 21:30 )
  • In het tweede uur spelen 2 ronden van 30 minuten. ( 21:30 – 22:00  /  22:00 – 22:30 )

Trainingen:

Om een optimale zaalbezetting te behouden, worden de trainingen aan de competitiespelers en de recreanten om de week gegeven. De trainingen vinden in het eerste uur plaats en duren 1 uur.

 

  • Training Competitiespelers          : 5 dec -19 dec – 23 jan – 6 feb
  • Training Recreanten                      : 12 dec – 16 jan – 30 jan – 13 feb

De maandagtraining verhuisd tijdelijk naar de woensdag en vindt plaats in Halsteren. De betreffende spelers hebben daar apart bericht over ontvangen.

Consumpties:

Van de beheerder van het sportcafé hebben wij te horen gekregen, dat zij nog geen personeelsleden beschikbaar hebben op de donderdagavond. Hierdoor kunnen wij helaas voorlopig geen gebruik maken van de sportkantine. Dit geldt niet bij de competitiewedstrijden en het Nieuwjaars dobbelsteen toernooi.

Werkwerkzaamheden A17:

Op 5 december vanaf 20u:00 is de A17 in de richting Roosendaal – Dordrecht  (De Stok tot Noordhoek) deels of geheel afgesloten. Een alternatieve route is via Bosschenhoofd. Kijk op www.vanAnaarBeter.nl voor meer informatie.

Werkzaamheden centrum Oudenbosch:

Al enkele maanden worden er in het centrum van Oudenbosch werkzaamheden uitgevoerd. Tot en met 8 December is de spoorwegovergang op de Bosschendijk – De Baarlebossche (nabij de sporthal) afgesloten voor alle verkeer. Houd dus rekening met langere aanrijtijden.

 Ondanks alle omstandigheden zijn we vastbesloten er weer een mooie periode van te maken.

 Met sportieve groet,

 

Bestuur Robad

Zoeken

Volg Robad op Facebook

Aanbevolen Links

Sponsors