Lidmaatschap opzeggen

BC ROBAD

Badminton voor iedereen

Opzegging Lidmaatschap

Opzegging Lidmaatschap

Robad hanteert een jaarcontributie die vooraf betaald wordt. Het contributiejaar gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren tot uiterlijk 30 september van het lopend seizoen. Indien men eerder in het jaar opzegt, vindt geen restitutie plaats van (een deel van) de contributie.

Restitutie is slechts in twee gevallen mogelijk:

Opzegging vanwege gezondheidsredenen. Er dient een doktersverklaring te worden overlegd, waaruit blijkt dat badminton niet meer mogelijk is. (Voor kortere onderbreking kan het stil-lidmaatschap worden aangevraagd.)

Opzegging na verhuizing uit de gemeente Roosendaal.

Een restitutie dient altijd schriftelijk en voorzien van datum te worden aangevraagd.

Zoeken

Volg Robad op Facebook

  

"Klik op het SponsorKliks logo om Robad gratis te sponsoren of klik 'hier' voor meer informatie."

06-12-2023 t/m 28-02-2024 "In De Roos"

LET OP vanaf 06-12-2023 spelen de senioren op woensdagen tussen 09:00-22:30 uur in sporthal "In de Roos" te Roosendaal