BC ROBAD

Badminton voor iedereen

Opzegging Lidmaatschap

Opzegging Lidmaatschap

Robad hanteert een jaarcontributie die vooraf betaald wordt. Het contributiejaar gaat in op

1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Opzeggingen kunnen dus alleen plaatsvinden per 1 oktober. Indien men eerder in het jaar opzegt, vindt geen restitutie plaats van (een deel van) de contributie.

Restitutie is slechts in twee gevallen mogelijk:

opzegging vanwege gezondheidsredenen. Er dient een doktersverklaring te worden overlegd,

waaruit blijkt dat badminton niet meer mogelijk is. (Voor kortere onderbreking kan het

stil-lidmaatschap worden aangevraagd.)

opzegging na verhuizing uit de gemeente Roosendaal.

Een restitutie dient altijd schriftelijk en voorzien van datum te worden aangevraagd

 

Zoeken

Volg Robad op Facebook

CORONA PROTOCOLLEN

Tot en met 19 Januari 2021 GEEN Badminton!

ALGEMEEN:

Landelijke protocollen opgesteld door Badminton Nederland

 https://www.badminton.nl/overzicht-berichtgeving-badminton-en-corona

VRIJ SPELEN EN TRAININGEN:

Locatie: Metsj point – De stok 12 – Roosendaal

Protocol Vrij spelen en trainingen Metsj Point

Looproute sporthal Metsj point

Gangbeleid

Registratieformulier

COMPETITIE:

Locatie: Optisport Sportcentrum In de Roos -  Commandobaan 6 – Roosendaal

 Protocol Competitie In de Roos

 

Sponsors