BC ROBAD

Badminton voor iedereen

Opzegging Lidmaatschap

Opzegging Lidmaatschap

Robad hanteert een jaarcontributie die vooraf betaald wordt. Het contributiejaar gaat in op

1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Opzeggingen kunnen dus alleen plaatsvinden per 1 oktober. Indien men eerder in het jaar opzegt, vindt geen restitutie plaats van (een deel van) de contributie.

Restitutie is slechts in twee gevallen mogelijk:

opzegging vanwege gezondheidsredenen. Er dient een doktersverklaring te worden overlegd,

waaruit blijkt dat badminton niet meer mogelijk is. (Voor kortere onderbreking kan het

stil-lidmaatschap worden aangevraagd.)

opzegging na verhuizing uit de gemeente Roosendaal.

Een restitutie dient altijd schriftelijk en voorzien van datum te worden aangevraagd

 

Zoeken

Volg Robad op Facebook

We mogen weer

Vanaf deze week 20-01-2022 en 27-01-2022 mogen we weer badmintonnen en zijn jullie van harte welkom in de Beuk te Oudenbosch.

Let op de Corona maatregelen gelden nog wel voor buiten de baan.

 

Aanbevolen Links

Sponsors